Vyberte stránku

VYHLÁŠKY OBCE

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně. 1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje...

Obecně závazná vyhláška č.1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně. 1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru,...

Obecně závazná vyhláška č.5/2008

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 5/2008 o ochraně nočního klidu. Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v...

Obecně závazná vyhláška č.4/2008

Obecně závazná vyhláška obec Svrkyně č. 4/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Svrkyně. 1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci: a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech...

Obecně závazná vyhláška č.3/2008

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 3/2008, o místních poplatcích. Obec Svrkyně touto obecně závaznou vyhláškou zavádí tyto místní poplatky: a) místní poplatek ze psů b) místní poplatek za užívání veřejného prostranství c) místní poplatek za provozovaný výherní...

Obecně závazná vyhláška č.2/2008

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 2/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obec Svrkyně touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému...

Obecně závazná vyhláška č.1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Svrkyně. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,...

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

Pondělí  9:00 – 20:00
Úterý  8:00 – 14:00
Středa  8:00 – 20:00
Čtvrtek  8:00 – 15:00
Pátek  8:00 – 12:00

Telefon v případě nepřítomnosti:      723 762 799

Pondělí 17:00 – 18:30 (přítomen starosta)

Středa 17:00 – 18:30 (přítomna místostarostka)

KONTAKT

Obec Svrkyně
Svrkyně 94
252 64 Svrkyně
Středočeský kraj
katastrální území Svrkyně
katastrální území Hole u Svrkyně
+420 220 930 689
obec@svrkyne.cz
IČ: 00640743
bank.účet: 35620111/0100

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

150 hasičský záchranný sbor
155 zdravotnická záchranná služba
158 policie České republiky
112 hasiči, záchranka, policie

UŽITEČNÉ KONTAKTY

LÉKAŘKA VELKÉ PŘÍLEPY
MUDr. Vlasta Hlavová
+420 220 930 567
+420 728 201 373
mudr-vlasta-hlavova

POŠTA VELKÉ PŘÍLEPY
www.postaonline.cz

STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
REFERENT: Robert Revťák
+420 220 930 531
su.revtak@velke-prilepy.cz
velke-prilepy-SU

OBECNÍ POLICIE VELKÉ PŘÍLEPY
+420 220 930 595
+ 420 605 862 177
obecnipolicie@seznam.cz
facebook.com/obecnipolicie.cz/