Vyberte stránku

VYHLÁŠKY OBCE

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2015, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území obce Svrkyně a Hole. Na celém území obce Svrkyně a obce Hole se zakazuje provozování: a) sázkových her podle §2 písm. e),...

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně. 1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje...

Obecně závazná vyhláška č.1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně. 1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru,...

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

Pondělí  9:00 – 20:00
Úterý  8:00 – 15:00
Středa  9:00 – 20:00
Čtvrtek  8:00 – 15:00
Pátek  8:00 – 12:00

KONTAKT

Obec Svrkyně
Svrkyně 94
252 64 Svrkyně
Středočeský kraj
katastrální území Svrkyně
katastrální území Hole u Svrkyně
+420 220 930 689
obec@svrkyne.cz
IČ: 00640743
bank.účet: 35620111/0100

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

150 hasičský záchranný sbor
155 zdravotnická záchranná služba
158 policie České republiky
112 hasiči, záchranka, policie

UŽITEČNÉ KONTAKTY

LÉKAŘKA VELKÉ PŘÍLEPY
MUDr. Vlasta Hlavová
+420 220 930 567
+420 728 201 373
mudr-vlasta-hlavova

POŠTA VELKÉ PŘÍLEPY
www.postaonline.cz

STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
REFERENT: Robert Revťák
+420 220 930 531
su.revtak@velke-prilepy.cz
velke-prilepy-SU

OBECNÍ POLICIE VELKÉ PŘÍLEPY
+420 220 930 595
+ 420 605 862 177
obecnipolicie@seznam.cz
facebook.com/obecnipolicie.cz/