Vyberte stránku

Doplnění oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Tato vyhláška doplňuje nové skutečnosti pro stavbu vodovodu v obci Svrkyně.

Obecné závazná vyhláška 01/2008