Oznámení o zveřejnění územně plánovací dokumentace změna č.1 ÚPO Svrkyně
Čvc25

Oznámení o zveřejnění územně plánovací dokumentace změna č.1 ÚPO Svrkyně

Oznámení o zveřejnění územně plánovací dokumentace Změna č.1 ÚPO Svrkyně Městský úřad Černošice, úřad územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), podle § 165 odst.3 stavebního zákona oznamuje zveřejnění Změny č. 1 územního plánu obce Svrkyně....

přečíst
Oznámení o vydání změny č.1 územního plánu obce Svrkyně
Dub25

Oznámení o vydání změny č.1 územního plánu obce Svrkyně

Oznámení o vydání změny č.1 územního plánu obce Svrkyně formou opatření obecní povahy. Změna č.1 územního plánu obce Svrkyně je vzhledem k rozsahu písemnosti v souladu s § 20 odst.2 stavebního zákona vystavena k nahlédnutí v kanceláři obce Svrkyně, Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně v úřední hodiny PO, ST 16.30 – 18.00 hod. V jiný den je možné nahlédnutí po telefonické dohodě na tel.608 364 689....

přečíst
Oznámení o opakovaném veřejném projednání územního plánu obce Svrkyně
Úno24

Oznámení o opakovaném veřejném projednání územního plánu obce Svrkyně

Oznámení o opakovaném konání veřejného projednání a vystavení návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně.

přečíst
Oznámení o veřejném projednání územního plánu obce Svrkyně
Srp20

Oznámení o veřejném projednání územního plánu obce Svrkyně

Oznámení o konání veřejného projednání a vystavení návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně.  

přečíst
Oznámení o zahájení řízení – Janeka
Pro09

Oznámení o zahájení řízení – Janeka

Oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle §12 odst. 1 písm. C) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o evidenci obyvatel podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák.č. 413/2005 Sb.( dále jen správní řád) a předvolání účastníka řízení k ústnímu jednání podle § 59 správního řádu....

přečíst