Obecní policie Velké Přílepy – informace
Úno28

Obecní policie Velké Přílepy – informace

Vážení spoluobčané, rád bych Vám tímto článkem přiblížil práci strážníků Obecní policie Velké Přílepy. Strážníci obecní policie vykonávají svojí činnost v pěti obcích a dvou přilehlých chatových oblastích. Jejich působnost je na rozloze 35 km2. V této oblasti s nachází cca. 6000 obyvatel. Obecní police plní úkoly, které jí ukládá Zákon o obecní policii a také plní úkoly, které jsou určeny pro skupinu občanů, která se je rozhodne...

přečíst
Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků
Pro03

Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků

Zastupitelstvo obce Svrkyně oznamuje svůj záměr pronajmout pozemky p.č. 73/1; 73/3 a 72 v k.ú. Svrkyně, které jsou ve vlastnictví obce. Celková výměra je 10.795 m2. Případné  nabídky zasílejte do 19.12.2012  

přečíst
Ministerstvo životního prostředí – závěr zjišťovacího řízení
Dub17

Ministerstvo životního prostředí – závěr zjišťovacího řízení

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) Identifikační údaje: Název: Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011 Charakter koncepce: Program rozvoje kraje je základním střednědobým programovým...

přečíst
Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků
Úno02

Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků

Zastupitelstvo obce Svrkyně oznamuje svůj záměr pronajmout pozemky p.č. 73/1; 73/3 a 72 v k.ú. Svrkyně, které jsou ve vlastnictví obce. Celková výměra je 10.795 m2. Cena za 1m2 je 25,- Kč. Nabídky zasílejte do 20.2.2012  

přečíst
Rozhodnutí obecního úřadu Svrkyně – Janeka
Led26

Rozhodnutí obecního úřadu Svrkyně – Janeka

Ohlašovna Obecního úřadu Svrkyně, jako příslušný správní orgán v řízení zahájeném podle ustanovení § 44 zák .č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“) na žádost paní Lenky Janekové, nar. 30.8.1966, trvale hlášena na adrese Svrkyně č.p. 74 (dále jen navrhovatelka) rozhodl takto: Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o...

přečíst
Oznámení o zahájení řízení – Janeka
Pro09

Oznámení o zahájení řízení – Janeka

Oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle §12 odst. 1 písm. C) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o evidenci obyvatel podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák.č. 413/2005 Sb.( dále jen správní řád) a předvolání účastníka řízení k ústnímu jednání podle § 59 správního řádu....

přečíst