Obecní policie Velké Přílepy – informace
Úno28

Obecní policie Velké Přílepy – informace

Vážení spoluobčané, rád bych Vám tímto článkem přiblížil práci strážníků Obecní policie Velké Přílepy. Strážníci obecní policie vykonávají svojí činnost v pěti obcích a dvou přilehlých chatových oblastích. Jejich působnost je na rozloze 35 km2. V této oblasti s nachází cca. 6000 obyvatel. Obecní police plní úkoly, které jí ukládá Zákon o obecní policii a také plní úkoly, které jsou určeny pro skupinu občanů, která se je rozhodne...

přečíst
Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků
Pro03

Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků

Zastupitelstvo obce Svrkyně oznamuje svůj záměr pronajmout pozemky p.č. 73/1; 73/3 a 72 v k.ú. Svrkyně, které jsou ve vlastnictví obce. Celková výměra je 10.795 m2. Případné  nabídky zasílejte do 19.12.2012  

přečíst
Ministerstvo životního prostředí – závěr zjišťovacího řízení
Dub17

Ministerstvo životního prostředí – závěr zjišťovacího řízení

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) Identifikační údaje: Název: Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011 Charakter koncepce: Program rozvoje kraje je základním střednědobým programovým...

přečíst
Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků
Úno02

Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků

Zastupitelstvo obce Svrkyně oznamuje svůj záměr pronajmout pozemky p.č. 73/1; 73/3 a 72 v k.ú. Svrkyně, které jsou ve vlastnictví obce. Celková výměra je 10.795 m2. Cena za 1m2 je 25,- Kč. Nabídky zasílejte do 20.2.2012  

přečíst