Vyberte stránku

Oznámení o zveřejnění územně plánovací dokumentace Změna č.1 ÚPO Svrkyně

Městský úřad Černošice, úřad územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), podle § 165 odst.3 stavebního zákona oznamuje zveřejnění Změny č. 1 územního plánu obce Svrkyně.