Vyberte stránku

Obecně závazná vyhláška obec Svrkyně č. 4/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Svrkyně.

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:

a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze
na vodítku
b) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit extrementy způsobené
psem na veřejném prostranství.

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.