Obecně závazná vyhláška č.3/2008

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 3/2008, o místních poplatcích.

Obec Svrkyně touto obecně závaznou vyhláškou zavádí tyto místní poplatky:
a) místní poplatek ze psů
b) místní poplatek za užívání veřejného prostranství
c) místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

OZV 03/2008

Autor: Obecní úřad

Sdílet tento příspěvek na