Obecně závazná vyhláška č.1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Svrkyně.

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Svrkyně (dále jen“obec“), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.

 

Obecné závazná vyhláška 01/2008

OZV 01/2008

Autor: Obecní úřad

Sdílet tento příspěvek na