Vyberte stránku

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně.

1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen systém) vznikajících na území obce Svrkyně (dále jen obce) včetně nakládání se stavebním odpadem.

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další osoby, které se na území obce zdržují (bydlí v nemovitostech a v rekreačních objektech).

3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě písemné smlouvy s obcí využívat systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.