Vyberte stránku

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně.

1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen systém) vznikajícího na území obce Svrkyně (dále jen obce) a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Svrkyně.

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další osoby, které se na území obce zdržují (bydlí v nemovitostech a v rekreačních objektech).

3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě písemné smlouvy s obcí využívat systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

Obecné závazná vyhláška 01/2012