Kronika

Kroniky obce Svrkyně jsou vedené od roku 1909 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.