Vyberte stránku
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obec Svrkyně

         

Středočeský kraj
katastrální území Svrkyně
katastrální území Hole u Svrkyně

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční, kontrolní, sociální a kulturní, životního prostředí a Hole, stavebního a územního plánování. Výbory jsou tříčlenné.

Struktura obecního úřadu:

Starosta obce: Bc. František Šafránek

Místostarostka obce: Ing. Eva Čermáková
Zastupitelé:

  • Jan Frenzl – kontrolní výbor
  • Soňa Holečková – sociální a kulturní výbor
  • Mgr. Ivana Poláčková – výbor pro životní prostředí a Hole
  • Věra Hánělová – výbor pro rozvoj obce

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Adresa: Obecní úřad Svrkyně

              Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně  
telefon: +420 220 930 689
Úřední hodiny: Pondělí 17:00-18.30 – úřaduje starosta a místostarostka
                          Středa 17:00-18:30 – úřaduje místostarostka
Provozní doba obecního úřadu: PO, ST : 9:00 – 20:00 hod
                                                        ÚT, ČT : 8:00 – 15:00 hod
                                                        PÁ : 8:00 – 12:00 hod
Knihovna: Místní knihovna se nachází v prostorách obecního úřadu a její provozní doba je následující:.
PO : 16:30 – 19:00 hod ST : 16:30 – 19:00 hod 
Kontaktní údaje na pověřence GDPR: JUDr. Václav Luťcha, advokát
                                                                 Náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9
                                                                 130 00 Praha 3 – Vinohrady
                                                                 e-mail: v.lutcha@lutcha.cz

ID datové schránky: hgvb6xt

BANKOVNÍ SPOJENÍ, IČ

Případné platby můžete poukázat:

Číslo účtu: 35620111/0100, Komerční banka, a.s.
IČ: 00640743 DIČ: není

ROZPOČET OBCE

Viz. elektronická úřední deska.

ŽÁDOSTI O INFORMACE

Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné na obecním úřadě v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, případně ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze na obecním úřadě v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, případně ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí OÚ při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím úřadovny OÚ, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl.zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

FORMULÁŘE

Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci na obecním úřadě. Poučení o jejich vyplňování a o dalších náležitostech podávají pracovníci nebo orgány OÚ.

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Životní situace – Portál veřejné správy ČR

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Viz. elektronická úřední deska.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Informace jsou poskytovány bezplatně.

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.

Viz. elektronická úřední deska.

SEZNAM ORGANIZACÍ

(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu) Obec není zřizovatelem žádné organizace.

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

Pondělí  9:00 – 20:00
Úterý  8:00 – 14:00
Středa  8:00 – 20:00
Čtvrtek  8:00 – 15:00
Pátek  8:00 – 12:00

Telefon v případě nepřítomnosti:      723 762 799

Pondělí 17:00 – 18:30 (přítomen starosta)

Středa 17:00 – 18:30 (přítomna místostarostka)

KONTAKT

Obec Svrkyně
Svrkyně 94
252 64 Svrkyně
Středočeský kraj
katastrální území Svrkyně
katastrální území Hole u Svrkyně
+420 220 930 689
obec@svrkyne.cz
IČ: 00640743
bank.účet: 35620111/0100

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

150 hasičský záchranný sbor
155 zdravotnická záchranná služba
158 policie České republiky
112 hasiči, záchranka, policie

UŽITEČNÉ KONTAKTY

LÉKAŘKA VELKÉ PŘÍLEPY
MUDr. Vlasta Hlavová
+420 220 930 567
+420 728 201 373
mudr-vlasta-hlavova

POŠTA VELKÉ PŘÍLEPY
www.postaonline.cz

STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
REFERENT: Robert Revťák
+420 220 930 531
su.revtak@velke-prilepy.cz
velke-prilepy-SU

OBECNÍ POLICIE VELKÉ PŘÍLEPY
+420 220 930 595
+ 420 605 862 177
obecnipolicie@seznam.cz
facebook.com/obecnipolicie.cz/