Vyberte stránku

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2015, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území obce Svrkyně a Hole. Na celém území obce Svrkyně a obce Hole se zakazuje provozování: a) sázkových her podle §2 písm. e),...

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně. 1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje...

Obecně závazná vyhláška č.1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně. 1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru,...

Obecně závazná vyhláška č.5/2008

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 5/2008 o ochraně nočního klidu. Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v...