Obecně závazná vyhláška č.1/2016
Led23

Obecně závazná vyhláška č.1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2015, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území obce Svrkyně a Hole. Na celém území obce Svrkyně a obce Hole se zakazuje provozování: a) sázkových her podle §2 písm. e), g), e), l), a n), zákona o leteriích b) loterií a jiných podobných her podle §2 písm. j) zákona o loteriích c) loterií a jiných podobných her podle §50 odst.3 zákona o...

přečíst
Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Led26

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně. 1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen systém) vznikajících na území obce Svrkyně (dále jen obce) včetně...

přečíst
Obecně závazná vyhláška č.1/2012
Lis26

Obecně závazná vyhláška č.1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně. 1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen systém) vznikajícího na území obce Svrkyně (dále jen obce) a systém nakládání se stavebním odpadem na...

přečíst
Vodovod pro obec Svrkyně – veřejná vyhláška
Led28

Vodovod pro obec Svrkyně – veřejná vyhláška

Doplnění oznámení o zahájení vodoprávního řízení Tato vyhláška doplňuje nové skutečnosti pro stavbu vodovodu v obci Svrkyně.  

přečíst
Obecně závazná vyhláška č.1/2008
Led01

Obecně závazná vyhláška č.1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 1/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Svrkyně. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Svrkyně (dále jen“obec“), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší...

přečíst
Obecně závazná vyhláška č.5/2008
Led01

Obecně závazná vyhláška č.5/2008

Obecně závazná vyhláška obce Svrkyně č. 5/2008 o ochraně nočního klidu. Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: rušení nočního klidu.  

přečíst